Flat tick icon.svg

Cảm ơn quý khách!

Đơn hàng của bạn đã được thanh toán thành công qua cổng thanh toán Ngân Lượng!

Quý khách vui lòng kiểm tra email để nhận biên nhận và hóa đơn thanh toán của chúng tôi. Thông thường, đơn hàng của bạn sẽ được xử lý trong vòng 1 giờ làm việc.

Nếu có vấn đề gì cần trợ giúp hoặc cần xử lý đơn hàng gấp, vui lòng liên hệ hotline 0905993466.